Ψυχολογία - ΣΕΥΠ/ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ

Περίγραμμα μαθήματος
Η σημασία των γνώσεων ψυχολογίας
Μεγάλες θεωρητικές σχολές της ψυχολογίας
Στάσεις και προκατάληψη
Ψυχολογικοί παράγοντες της αντίδρασης στην υγεία και την ασθένεια
Ψυχολογικές αντιδράσεις στη σοβαρή ασθένεια: ενήλικες
Ψυχολογικές αντιδράσεις στη σοβαρή ασθένεια: παιδιά και έφηβοι
Η επικοινωνία με τον ασθενή

ΠΜΣ Βασική και Εφαρμοσμένη Γνωσιακή Επιστήμη - ΕΚΠΑ

Aνάλυση Παλινδρόμησης
Πολυμεταβλητή Ανάλυση Διακύμανσης
Ανάλυση Προφίλ

Κλινική Ψυχολογία - ΕΚΠΑ

Ψυχολογική εκτίμηση και αξιολόγηση
Έρευνα στην Κλινική Ψυχολογία
Κοινοτική Κλινική Ψυχολογία

Μεθοδολολογία Εφαρμογής της Συμβουλευτικής - ΠΕΣΥΠ/ΑΣΠΑΙΤΕ

Περίγραμμα μαθήματος
Βασικές αρχές - Ενεργητική ακρόαση
Κλειστές και Ανοικτές Ερωτήσεις
Στοιχειώδης Ενθάρρυνση - Παράφραση
Αντανάκλαση συναισθημάτων - Περίληψη
Εστίαση - Καθοδήγηση
Ανατροφοδότηση - Αυτοαποκάλυψη - Αντιμετώπιση
Λογικές συνέπειες
Ερμηνεία - Αναπλαισίωση

Κλινική Ψυχολογία - ΣΕΥΠ/ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ

Περίγραμμα μαθήματος
Έννοια της ψυχοπαθολογίας – Διαγνωστικά ζητήματα – Αιτιολογία - Ψυχολογικές παρεμβάσεις
Παρεμβάσεις στην οικογένεια και την κοινότητα – Βιολογικές θεραπείες και ερμηνεία - Πρόληψη
Αγχώδεις διαταραχές
Διαταραχές της διάθεσης
Σωματόμορφες διαταραχές
Σχιζοφρένεια
Σεξουαλικές διαταραχές
Διαταραχές σχετιζόμενες με τραυματικές καταστάσεις
Διαταραχές προσωπικότητας
Διαταραχές διατροφής
Εξαρτήσεις