Συγγραφικό έργο


Ευθυμίου, Κ., Ευσταθίου, Γ. & Α. Καλαντζή-Αζίζι (2007). Πανελλήνια Επιδημιολογική Έρευνα Ψυχικής Υγείας στον Φοιτητικό Πληθυσμό. Αθήνα: Εκδόσεις Τόπος.


Καλαντζή – Αζίζι, Α., Αγγελή, Κ., & Ευσταθίου, Γ. (2006). Στάθμιση στην ελληνική γλώσσα της ADHD Rating Scale – IV για γονείς και εκπαιδευτικούς. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.


Καλαντζή - Αζίζι, Α., Αγγελή, Α. Κ., & Ευσταθίου, Γ .Η. (2002). Αυτογνωσία και αυτοδιαχείριση: Ένα μοντέλο κλινικής πρακτικής και εκπαίδευσης ειδικών ψυχικής υγείας και εκπαιδευτικών. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.

Επιστημονικές Επιμέλειες


Bennett, P. (2010). Κλινική Ψυχολογία & Ψυχοπαθολογία (Α. Καλαντζή – Αζίζι & Γ. Η. Ευσταθίου Επιστημονική Επιμέλεια). Αθήνα: Πεδίο. (Έτος πρωτότυπης έκδοσης 2006).


Harris, J. (2004). Ο μύθος της ανατροφής (Γ. Η. Ευσταθίου, & Α. Κ. Αγγελή Επιμέλεια και Μετάφραση). Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. (Έτος πρωτότυπης έκδοσης 1997).


Kalat, W.J. (1998). Βιολογική Ψυχολογία (Τόμος Β’) (Α. Α. Καστελλάκης, Δ. Α. Χρηστίδης, Α. Κ. Αγγελή, Γ. Η. Ευσταθίου, & Γ. Τ. Παναγής Επιμέλεια και Μετάφραση). Αθήνα: Έλλην. (Έτος πρωτότυπης έκδοσης 1995).
Kalat, W.J. (1996). Βιολογική Ψυχολογία (Τόμος Α’) (Α. Α. Καστελλάκης, Δ. Α. Χρηστίδης, Α. Κ. Αγγελή, Γ. Η. Ευσταθίου, & Γ. Τ. Παναγής, Επιμέλεια και Μετάφραση). Αθήνα: Έλλην. (Έτος πρωτότυπης έκδοσης 1995).

Μεταφραστικό έργο


Gilbert, P. (1999). Ξεπερνώντας την Κατάθλιψη (Δ. Μόνος, Επιμέλεια, Γ. Η. Ευσταθίου, & Α. Κ. Αγγελή Μετάφραση). Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. (Έτος πρωτότυπης έκδοσης 1998).


Kennerly, H. (1999). Ξεπερνώντας το Άγχος (Α. Καλαντζή – Αζίζι, Επιμέλεια, Α. Κ. Αγγελή, & Γ. Η. Ευσταθίου, Μετάφραση). Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. (Έτος πρωτότυπης έκδοσης 1997).