Ψυχολογικές υπηρεσίες μέσω διαδικτύου

Από το Σεπτέμβριο του 2001 είμαι υπεύθυνος για την Υπηρεσία Τηλεσυμβουλευτικής του Εργαστηρίου Ψυχολογικής Συμβουλευτικής φοιτητών. Η αξιολόγηση της Υπηρεσίας αποτέλεσε στόχο της διδακτορικής μου διατριβής που εκπονήθηκε στο πλαίσιο του Προγράμματος Υποτροφιών «Ηράκλειτος». Τα πρώτα ευρήματα της αξιολόγησης παρουσιάστηκαν το 2005 στο Πανευρωπαϊκό Συνέδριο του τομέα Psychological Counselling in Higher Education του European Forum for Student Guidance (FEDORA - PSYCHE) και η Τηλεσυμβουλευτική συμπεριλήφθηκε στα συμπεράσματα του συνεδρίου ως προτεινόμενη δράση σε πανευρωπαϊκό επίπεδο.

Έκτοτε το Εργαστήριο συμπεριλαμβάνεται μεταξύ των κύριων φορέων που καινοτομούν σε Ευρωπαϊκό επίπεδο σε θέματα Τηλεσυμβουλευτικής και το Μάιο του 2007 η ερευνητική ομάδα προσκλήθηκε στο Exploratory Workshop του European Science Foundation, με τίτλο Technology in Counselling and Psychotherapy.

Σχετικές δημοσιεύσεις:
• Lekka, F., Efstathiou, G., & Kalantzi – Azizi, A. (2013). “Student to Student’: The application of a web-based peer support program in academic settings. Zeitschrift fur Beratung und Studium, 4, 109 – 113.
• Lekka, F., Efstathiou, G., Alexopoulou, A., Daliana, N., Patakaki, E., & Kalantzi - Azizi, A. (2013). 'Student to Student': Web-based Peer Support for International Students at the University of Athens. Στο Kuurstra, E. (Επίμ. Έκδ.), Internationalisation of Higher Education - EAIE Handbook, vol. 2 (σελ. 51 - 68). Berlin: Raabe Academic Publishers.
• Ευσταθίου, Γ. & Καλαντζή - Αζίζι, Α. (2010). Οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες παροχής ψυχολογικών συμβουλών ως σημείο εισόδου στο σύστημα παροχής υπηρεσιών ψυχολογικής συμβουλευτικής. Επιθεώρηση Συμβουλευτικής – Προσανατολισμού, 90-91, 45 – 56.
• Efstathiou, G. (2009). Students' Psychological Web Consulting: Function and Outcome Evaluation. British Journal of Guidance and Counselling, 37 (3), 243 - 255.
• Ευσταθίου, Γ. Ευθυμίου, Κ. & Κακούρης, Α. (2008). Τρόπος λειτουργίας και διαδικασίες υπηρεσιών τηλεσυμβουλευτικής: Εμπειρίες από τις υπηρεσίες του Πανεπιστημίου Αθηνών. Επιθεώρηση Συμβουλευτικής - Προσανατολισμού, 82-83, 227 - 231.
• Apostolopoulou, I., Lekka, F. & Efstathiou, G. (2008). Web-based students' peer counselling. Στο T. Giovaziolias, E. Karademas & A. Kalantzi - Azizi (Επιμ. Έκδ.), Crossing Internal and External Borders. Practices for an Effective Psychological Counselling in the European Higher Education (σσ. 328 - 337). Athens: Ellinika Grammata.
• Leontiadou, A., Lekka, F., Primikiri, A., Efstathiou, G. & Kalantzi - Azizi, A. (2008). Students' psychological web consulting at the University of Athens: Content analysis of online communication. Στο T. Giovaziolias, E. Karademas & A. Kalantzi - Azizi (Επιμ. Έκδ.), Crossing Internal and External Borders. Practices for an Effective Psychological Counselling in the European Higher Education (σσ. 268 - 276). Athens: Ellinika Grammata.
• Ευσταθίου, Γ., Ευθυμίου, Κ., & Καλαντζή-Αζίζι, Α. (2007). Μορφές Παροχής Ψυχολογικών-Συμβουλευτικών Υπηρεσιών μέσω Διαδικτύου. Στο Μ. Μαλικιώση-Λοϊζου (Επιμ.), Συμβουλευτική Ψυχολογία-Σύγχρονες Προσεγγίσεις (σσ. 201-231). Ατραπός.
• Efstathiou, G., & Kalantzi - Azizi. A. (2005). Students' Psychological Web-Counselling: A European perspective. Στο Πρακτικά του Συνεδρίου της FEDORA PSYCHE 'Internationalisation within Higher Education in an expanding Europe: New Developments in Psychological Counselling' (σελ. 55 - 65). Groningen: FEDORA.

Γνωσιακή - συμπεριφοριστική ψυχοθεραπεία

Από το 2003 είμαι Διδάσκων και από το 2005 Επόπτης στο Ινστιτούτο Έρευνας και Θεραπείας συμπεριφοράς. Συμμετείχα στη συγγραφική ομάδα του βιβλίου «Αυτογνωσία & Αυτοδιαχείριση: Γνωσιακή - Συμπεριφοριστική Προσέγγιση», που εκδόθηκε το 2002 από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα. Στο βιβλίο παρουσιάζεται ένα περιεκτικό μοντέλο κλινικής πρακτικής και εκπαίδευσης ειδικών ψυχικής υγείας και το δεύτερο μέρος του είναι αφιερωμένο στην αξιολόγηση μίας σειράς ομάδων αυτογνωσίας, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν από το 1993 έως το 2001, με συμμετέχοντες εκπαιδευόμενους ψυχοθεραπευτές, προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές ψυχολογίας και σύμβουλους επαγγελματικού προσανατολισμού.

Κύριο ερευνητικό μου ενδιαφέρον είναι οι Διαταραχές προσωπικότητας, με τις οποίες ασχολούμαι στο επίπεδο των μελετών περίπτωσης. Πέραν των σχετικών δημοσιεύσεων και των συμποσίων σε επιστημονικά συνέδρια, επιμελούμαι συλλογικό τόμο με περιγραφή κλινικών περιπτώσεων, ενώ προετοιμάζω και έναν αντίστοιχο τόμο για τις σωματόμορφες διαταραχές. Έκανα τη μετάφραση και την επιστημονική επιμέλεια του βιβλιου της J. Harris σχετικά με την επίδραση των ομιλήκων στη διαμόρφωση της ενήλικης προσωπικότητας.

Έχω ασχοληθεί με το κίνημα της αυτοβοήθειας, που αφορά στην αύξηση της πρόσβασης του ευρύ κοινού σε ψυχοθεραπευτικές υπηρεσίες στα πλαίσία της τμηματικής φροντίδας. Έχω μεταφράσει μία σειρά εγχειριδίων αυτοβοήθειας και διατηρώ κατάλογο επιλεγμένων ελληνικών βιβλίων.

Σχετικές δημοσιεύσεις:
• Ευσταθίου, Γ. & Πέννα, Υ. (2011). Ο μύθος της ανατροφής: Η σημασία της θεωρίας της Ομαδικής Κοινωνικοποίησης της Judith R. Harris στην κατανόηση και την αντιμετώπιση των διαταραχών προσωπικότητας σύμφωνα με το γνωσιακό – συμπεριφοριστικό μοντέλο. Ψυχολογία, 18 (3), 348 – 362.
• Παλέρμου, Β., Ευσταθίου, Γ., & Καλαντζή - Αζίζι, Α. (2009). Η σχέση του σχήματος της υπευθυνότητας με τις ιδεοψυχαναγκαστικές εκδηλώσεις τύπου ελέγχου και καθαριότητας. Ψυχιατρική, 20(3), 239 - 244.
• Ευσταθίου, Γ. (2006). Περιγραφή ατομικής περίπτωσης μετεφήβου με αποφευκτική διαταραχή προσωπικότητας και ιδεοψυχαναγκαστική συμπτωματολογία. Στο Κ. Ευθυμίου, Ν. Χαρίλα, (Επίμ. Έκδ.), Ψυχοθεραπευτική πράξη: Η εφαρμογή της γνωσιακής - συμπεριφοριστικής ψυχοθεραπείας σε πέντε κλινικές περιπτώσεις (σσ. 77 - 98). Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.
• Ευσταθίου, Γ. (2006). Βιβλία αυτοβοήθειας: Γίνετε ο θεραπευτής του εαυτού σας. Στο Κ. Ευθυμίου, Α. Μαυροειδή, Ε. Παυλάτου, & Α. Καλαντζή - Αζίζι (Επιμ. Έκδ), Πρώτες βοήθειες ψυχικής υγείας: Ένας οδηγός για τις ψυχικές διαταραχές και την αντιμετώπισή τους με το γνωσιακό - συμπεριφοριστικό μοντέλο ψυχοθεραπείας (σσ. 297 - 318). Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.
• Harris, J. (2004). Ο μύθος της ανατροφής (Γ. Η. Ευσταθίου, & Α. Κ. Αγγελή Επιμέλεια και Μετάφραση). Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. (Έτος πρωτότυπης έκδοσης 1997).
• Ευσταθίου, Γ. (2003). Μέθοδοι και τεχνικές στη γνωσιακή - συμπεριφοριστική θεραπεία ενηλίκων. Στο Α. Καλαντζή Αζίζι (Επιμ. Έκδ.), Γνωσιακές - συμπεριφοριστικές προσεγγίσεις στην ψυχοθεραπεία (Διδακτικές σημειώσεις) (σσ. 5 - 18). Αθήνα: Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.
` • Ευσταθίου, Γ. (2003). Διαταραχές προσωπικότητας. Στο Α. Καλαντζή Αζίζι (Επιμ. Έκδ.), Γνωσιακές - συμπεριφοριστικές προσεγγίσεις στην ψυχοθεραπεία (Διδακτικές σημειώσεις) (σσ. 56 - 69). Αθήνα: Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.
• Καλαντζή - Αζίζι, Α., Αγγελή, Α. Κ., & Ευσταθίου, Γ .Η. (2002). Αυτογνωσία και αυτοδιαχείριση: Ένα μοντέλο κλινικής πρακτικής και εκπαίδευσης ειδικών ψυχικής υγείας και εκπαιδευτικών. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.
• Ευθυμίου, Κ., & Ευσταθίου, Γ. (2001). Οι διαταραχές της σεξουαλικής επιθυμίας από τη σκοπιά της θεωρίας της πρόσδεσης (attachement). Ανήρ, 3(3), 111-114.
• Kanfer, F. H. (2000). Από την κλασική εξαρτημένη μάθηση και τη συντελεστική μάθηση στην προσανατολισμένη προς το σύστημα θεραπεία της συμπεριφοράς. Κ. Αγγελή, & Γ. Ευσταθίου (Μετάφραση και επιστημονική επιμέλεια). Τετράδια Ψυχιατρικής, 71, 49-58.
• Gilbert, P. (1999). Ξεπερνώντας την Κατάθλιψη (Δ. Μόνος, Επιμέλεια, Γ. Η. Ευσταθίου, & Α. Κ. Αγγελή Μετάφραση). Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. (Έτος πρωτότυπης έκδοσης 1998).
• Kennerly, H. (1999). Ξεπερνώντας το Άγχος (Α. Καλαντζή - Αζίζι, Επιμέλεια, Α. Κ. Αγγελή, & Γ. Η. Ευσταθίου, Μετάφραση). Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. (Έτος πρωτότυπης έκδοσης 1997).

Ψυχολογική Συμβουλευτική Φοιτητών

Το Εργαστήριο Ψυχολογικής Συμβουλευτικής Φοιτητών αποτελεί επίσημη υπηρεσία του Πανεπιστημίου Αθηνών. Το εργαστήριο προσφέρει δωρεάν υπηρεσίες σε φοιτητές και αναπτύσσει επιστημονικές και κοινοτικές δράσεις. Έχω συνεργαστεί με το εργαστήριο προσφέροντας ατομική και ομαδική συμβουλευτική και επί του παρόντος είμαι υπεύθυνος ερευνητικών προγραμμάτων και υπεύθυνος διαδικτυακών υπηρεσιών.

Το 2000 είχα τη μεθοδολογική ευθύνη για την πρώτη προσπάθεια χαρτογράφησης των αναγκών, των στάσεων και των προσδοκιών της φοιτητικής κοινότητας από ένα συμβουλευτικό κέντρο φοιτητών. Η διερεύνηση έγινε σε δείγμα 1.184 φοιτητών του Πανεπιστημίου Αθηνών και του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης. Το 2006 ακολούθησε Πανελλήνια Επιδημιολογική Έρευνα Ψυχικής Υγείας στο Φοιτητικό Πληθυσμό. Σκοπός της έρευνας ήταν η εκτίμηση του γενικού επιπέδου ψυχικής υγείας, όπως και των ειδικών προβλημάτων ψυχικής υγείας του φοιτητικού πληθυσμού με έγκυρα ψυχομετρικά μέσα και η διερεύνηση της επίδρασης ατομικών και οικογενειακών παραγόντων στην ψυχική υγεία. Στην έρευνα συμμετείχαν 6.472 φοιτητές από εννέα ανώτατα και ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Το ερευνητικό πρόγραμμα υλοποιήθηκε με την ευγενική χορηγία του Charities Aid Foundation U.K. με τη διαμεσολάβηση του ελληνικού παραρτήματος της Janssen Cilag. Τα ευρήματα παρουσιάστηκαν σε αυτοτελή έκδοση από τις εκδόσεις Τόπος.

Σχετικές δημοσιεύσεις:
• Ευσταθίου, Γ, Λέκκα, Φ., Αποστολοπούλου, Ι., Βλάχου, Μ., & Καλαντζή - Αζίζι, Α. (2009). Άνδρες συμμετέχοντες στο Ομαδικό Πρόγραμμα Βελτίωσης των Διαφυλικών Σχέσεων του Εργαστηρίου Ψυχολογικής Συμβουλευτικής Φοιτητών: Αιτήματα, δυσκολίες, συμμετοχή. Στο Μ. Μαλικιώση-Λοΐζου & Α. Παπαστυλιανού (Επίμ. Έκδ.), Η συμβουλευτική ψυχολογία στους άνδρες (σελ. 299 - 315). Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.
• Ευθυμίου, Κ., Ευσταθίου, Γ. & Α. Καλαντζή-Αζίζι (2007). Πανελλήνια Επιδημιολογική Έρευνα Ψυχικής Υγείας στον Φοιτητικό Πληθυσμό. Αθήνα: Εκδόσεις Τόπος.
• Ευσταθίου, Γ. (2007). Εργαστήριο Ψυχολογικής Συμβουλευτικής Φοιτητών 2003 - 2006: Απολογισμός Δραστηριοτήτων. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.
• Karademas, E., Kalantzi - Azizi, A. & Efstathiou, G. (2005). Examinations, Performance Expectations, Cognitive Appraisal and Psychological Health in Greek University Students. Στο Πρακτικά του Συνεδρίου της FEDORA PSYCHE 'Cognition, Motivation and Emotion: Dynamics in the Academic Environment' (σελ. 172 - 181). Louvain-la-Neuve: FEDORA.
• Ευσταθίου, Γ., Ευθυμίου, Κ., & Καλαντζή - Αζίζι, Α. (2003). Ψυχολογικές ανάγκες, στάσεις και προσδοκίες φοιτητών σχετικά με τη λειτουργία συμβουλευτικών κέντρων φοιτητών. Στο Πρακτικά 3ου Ψυχολογικού Συνεδρίου Κύπρου "Η ψυχολογία σήμερα: Κυπριακή και • Ευρωπαϊκή πραγματικότητα" (σελ. 87 - 110). Λευκωσία: Σύνδεσμος Ψυχολόγων Κύπρου.
• Leventidou, M., Efstathiou, G, & Kalantzi - Azizi, A. (2000). Counseling Center for Students at the University of Athens. Association for University and College Counseling Newsletter and Journal, 2, 19-20.

Ψυχομετρικές κλίμακες

Ήμουν υπεύθυνος του μεθοδολογικού σχεδιασμού και της στατιστικής επεργασίας στη στάθμιση στα Ελληνικά της ADHD Rating Scale-IV των G.J. DuPaul, T.J. Power, A.D. Anastasopoulos & R. Reid, η οποία έγινε σε Πανελλήνιο δείγμα 2.785 παιδιών. Πρόκειται για μία κλίμακα προκριματικής αξιολόγησης σε δύο μορφές (για γονείς και για εκπαιδευτικούς), η οποία αποσκοπεί στον έγκαιρο εντοπισμό της Διαταραχής Ελλειμματικής Προσοχής - Υπερκινητικότας. Τα ερευνητικά δεδομένα και όλες οι πληροφορίες για την κλινική χρήση της κλίμακας δημοσιεύτηκαν σε αυτοτελή τόμο από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα.

Ήμουν υπεύθυνος για την προσαρμογή στα Ελληνικά της BPRS - Extended Version 4.0 και για την έρευνα αξιολόγησης του βαθμού συμφωνίας των ελλήνων βαθμολογητών.

Σχετικές δημοσιεύσεις:
• Vogel, D. L., Armstrong, P. I., Tsai, P-C., Wade, N. G., Hammer, J. H., Efstathiou, G., Holtham, E., Kouvaraki, E., Liao, H-Y., Shechtman, Z., & Topkaya, N. (2013). Cross-cultural validity of the Self-Stigma of Seeking Help (SSOSH) scale: Examination across six countries. Journal of Counseling Psychology, 60, 303-310.
• Ευσταθίου, Γ, Κοκκώτη, Κ., & Καλαντζή – Αζίζι, Α. (2012). Ψυχομετρικές Κλίμακες Αξιολόγησης της ΔΕΠ/Υ. Στο Μ. Κάκουρος & Κ. Μανιαδάκη (Επίμ. Έκδ.), Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής – Υπερκινητικότητα (σελ. 199 – 222). Αθήνα: Εκδόσεις Guttenberg.
• Καλαντζή - Αζίζι, Α., Αγγελή, Κ., & Ευσταθίου, Γ. (2006). Ο έγκαιρος εντοπισμός προβλημάτων συμπεριφοράς στο σχολείο - το παράδειγμα της Διαταραχής Ελλειμματικής Προσοχής / Υπερκινητικότητας (ΔΕΠ/Υ). Παιδί και Έφηβος: Ψυχική Υγεία και Ψυχοπαθολογία, 8(2), 30-53.
• Καλαντζή - Αζίζι, Α., Αγγελή, Κ., & Ευσταθίου, Γ. (2006). Στάθμιση στην ελληνική γλώσσα της ADHD Rating Scale - IV για γονείς και εκπαιδευτικούς. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.

Ερευνητικά Προγράμματα

Το 2002 συμμετείχα στον ερευνητικό σχεδιασμό και την υλοποίηση του Ερευνητικού Προγράμματος Μελέτης των Διατροφικών Συνηθειών του Φοιτητικού Πληθυσμού που υλοποίησε το Εργαστήριο Ψυχολογικής Συμβουλευτικής Φοιτητών του Πανεπιστημίου Αθηνών. Σκοπός του προγράμματος ήταν η διερεύνηση της επίδρασης των διατροφικών συνηθειών στη σωματική και στην ψυχική υγεία. Για τους σκοπούς της έρευνας προσαρμόστηκε στα ελληνικά το ερωτηματολόγιο «Fragebogen zur Erfassung des Gesundheitverhaltens», των G. Blugosch & W. Krieger (1995) και το συνοδευτικό εγχειρίδιο χρήσης. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε δείγμα 800 φοιτητών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Κατά την περίοδο 2002 - 2003 διατέλεσα εθνικός αντιπρόσωπος για ερευνητικά θέματα στο πρόγραμμα Biomed της Ευρωπαϊκής ένωσης με τίτλο: «Impact of two alternative staff training programmes of the implementation and effectiveness of a psychoeducational intervention for families of patients with schizophrenia» (psychoedutraining). Το πρόγραμμα αφορούσε στη συγκριτική μελέτη της αποτελεσματικότητας δύο προγραμμάτων συμπεριφορικής θεραπείας οικογένειας σχιζοφρενούς κατά Falloon και υλοποιήθηκε από το Ερευνητικό και Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγιείνής.

Το 2007 ήμουν υπεύθυνος ερευνητικής μεθοδολογίας εκ μέρους του Εργαστηρίου Ψυχολογικής Συμβουλευτικής Φοιτητών για το Ερευνητικό πρόγραμμα για τη διερεύνηση των στάσεων - συμπεριφορών και κοινωνικών αναπαραστάσεων του κοινωνικού συνόλου, στο πλαίσιο της Δράσης για την έρευνα για την αποτελεσματικότητα των πολιτικών πρόληψης υποτροπής και τη συμβολή στην κοινωνική οικονομική ανάπτυξη του Μέτρου «Ανάπτυξη Πολιτικών και Μέτρων για τη Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής των ατόμων με προβλήματα που συνδέονται με την κατάχρηση παρανόμων ουσιών» της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας EQUAL. Η έρευνα διεξήχθη σε δείγμα πληθυσμού 1.500 ατόμων, 5 μεγάλων ελληνικών πόλεων. Η έρευνα υλοποιήθηκε σε συνεργασία με το Ε.Κ.ΤΕ.Π.Ν. και το Εργαστήριο Ψυχολογικής Συμβουλευτικής του Πανεπιστημίου Αθηνών είχε την ευθύνη για τη δειγματοληψία, την κατασκευή του ερωτηματολογίου, τη συλλογή των δεδομένων, τη διάτρηση των δεδομένων, τη στατιστική επεξεργασία και τη συγγραφή της τελικής έκθεσης ευρημάτων.

Άλλες δημοσιεύσεις

• Ευθυμίου, Κ., Ευσταθίου, Γ., Σανίδα, Σ. & Αλεξοπούλου, Γ. (2008). E-mentoring: Καθοδήγηση και επαγγελματικός προσανατολισμός σε αποφοίτους του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης μέσω Διαδικτύου: Δομή του προγράμματος και διαδικασία υλοποίησης. Επιθεώρηση Συμβουλευτικής - Προσανατολισμού, 82-83, 244 - 246.
• Ευθυμίου, Κ., Μαυροειδή Α. & Ευσταθίου, Γ. (2007). Επαγγελματική αμέλεια και ανεπάρκεια στην ψυχοθεραπεία και τη συμβουλευτική. Στο Μ. Μαλικιώση-Λοϊζου (Επιμ.), Συμβουλευτική Ψυχολογία-Σύγχρονες Προσεγγίσεις (σσ. 299-324). Ατραπός.
• Rigopoulos, D. Gregoriou, S., Ifandi, A., Efstathiou, G., Georgala, S., Chalkias, J., & Katsambas, A. (2007). Coping with acne: beliefs and perceptions in a sample of school Greek pupils. Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology, 21, 806 - 810.
• Herbert, M. (2004). Τα παιδιά μπροστά στο πένθος και την απώλεια (Β. Παπαδιώτη - Αθανασίου Επιμέλεια, Α. Κ. Αγγελή, & Γ. Η. Ευσταθίου Μετάφραση). Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. (Έτος πρωτότυπης έκδοσης 1996).
• Herbert, M. (2004). Εκπαιδεύοντας τα παιδιά στην χρήση τουαλέτας (Β. Παπαδιώτη - Αθανασίου Επιμέλεια, Γ. Η. Ευσταθίου, & Α. Κ. Αγγελή Μετάφραση). Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. (Έτος πρωτότυπης έκδοσης 1996).
• Economou, M., Gramandani, C., Efstathiou, G., & Stefanis, C. (2003, Οκτώβριος). Public Attitudes towards People with Schizophrenia in Greece. Ομιλία στο World Psychiatric Association Second International Conference 'Together Against Stigma' Stigma Across the Lifespan, Οντάριο, Καναδάς.