Πανεπιστήμιο Αθηνών - Τομέας Ψυχολογίας

Στον Τομέα Ψυχολογίας του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών συμμετέχω στη διδασκαλία του προπτυχιακού μαθήματος "Γνωσιακές - Συμπεριφοριστικές Προσεγγίσεις στην Ψυχοθεραπεία", ενώ στο πλαίσιο του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Ειδίκευσης στην Κλινική Ψυχολογία συμμετέχω στη διδασκαλία των μαθημάτων "Γνωστικές - συμπεριφοριστικές ψυχοθεραπείες" και "Αξιολόγηση Β', Προσωπικότητα και Προσαρμογή". Διατέλεσα υπεύθυνος για το μεταπτυχιακό μάθημα "Έρευνα στην ψυχοθεραπεία" και διδάσκων (ΠΔ 407) του προπτυχιακού μαθήματος Κλινική Ψυχολογία.

Ινστιτούτο Έρευνας και Θεραπείας της Συμπεριφοράς

Είμαι Διδάσκων και Επόπτης Γνωσιακής - Συμπεριφοριστικής Ψυχοθεραπείας στο Ινστιτούτο Έρευνας και Θεραπείας της Συμπεριφοράς, το οποίο προσφέρει τετραετή εκπαίδευση που πληροί τα κριτήρια της European Association for Behavioural and Cognitive Therapies. Διδάσκω τα μαθήματα "Βιολογική Βάση της Συμπεριφοράς", "Σωματόμορφες Διαταραχές" και "Διαταραχές Προσωπικότητας". Συντονίζω ομάδες αυτογνωσίας και προσφέρω κλινική εποπτεία. Επίσης συμμετέχω ως συντονιστής και εκπαιδευτής στον Κύκλο Ευαισθητοποίησης στη Γνωσιακή - Συμπεριφοριστική Ψυχοθεραπεία Ενηλίκων.

ΤΕΙ Αθηνών - Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας

Διδάσκω ως Επιστημονικός Συνεργάτης Ψυχολογία και Κλινική Ψυχολογία στο Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας του ΤΕΙ Αθηνών.

Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης

Διδάσκω ως Επιστημονικός Συνεργάτης τα μαθήματα Συμβουλευτική και ΣΥΠ και Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας σε προπτυχιακό επίπεδο και τα μαθήματα Εφαρμογές της Συμβουλευτικής και Στατιστική και ΣΥΠ σε μεταπτυχιακό επίπεδο στο Πρόγραμμα Ειδίκευσης στη Συμβουλευτική και στον Προσανατολισμό.

Πανεπιστήμιο Αθηνών - Εργαστήριο Ψυχολογικής Συμβουλευτικής Φοιτητών

Συμμετέχω στην οργάνωση και τη διδασκαλία του σεμιναρίου Βασικές δεξιότητες επικοινωνίας και συμβουλευτικής του Εργαστηρίου Ψυχολογικής Συμβουλευτικής Φοιτητών του Τομέα Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Πανεπιστήμιο Αθηνών - Εργαστήριο Πειραματικής Παιδαγωγικής

Συνεργάζομαι με το Εργαστήριο Πειραματικής Παιδαγωγικής του Τομέα Παιδαγωγικής του Πανεπιστημίου Αθηνών ως υπεύθυνος του σεμιναρίου επιμόρφωσης "Μεθοδολογία έρευνας, ανάλυση δεδομένων και ερμηνεία αποτελεσμάτων στις κοινωνικές επιστήμες".

Πανεπιστήμιο Αθηνών - ΠΜΣ "Βασική και Εφαρμοσμένη Γνωσιακή Επιστήμη"

Συμμετέχω στη διδασκαλία του επιλεγόμενου μαθήματος Στατιστική 2 του Διαπανεπιστημιακού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών "Βασική και Εφαρμοσμένη Γνωσιακή Επιστήμη" του Πανεπιστημίου Αθηνών. Διδάσκω τις ενότητες ανάλυση παλινδρόμησης και πολυμεταβλητή ανάλυση διακύμανσης - ανάλυση προφίλ.

Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγιεινής

Έχω διατελέσει επιστημονικός υπεύθυνος και εκπαιδευτής του προγράμματος "Διαχείριση χρόνου, Διαχείριση συγκρούσεων, Διαχείριση στρες" και εκπαιδευτής του προγράμματος "Άμεση κοινωνική βοήθεια - Παρέμβαση στην κρίση. Διασύνδεση με δομές στήριξης" του Κ.Ε.Κ. ΕΠΙΨΥ, στο πλαίσιο του Ε.Π. "Υγεία - Πρόνοια 2000 -2006".